Vì sao Phật dạy nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai?

Phật dạy: Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tất cả những gì bạn đã làm, rồi đến một ngày bạn sẽ phải trả và nhận những gì mình gây tạo ra...

Oct 20, 2023 - 10:06
 0  86
Vì sao Phật dạy nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai?
Phật dạy: Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tất cả những gì bạn đã làm, rồi đến một ngày bạn sẽ phải trả và nhận những gì mình gây tạo ra...

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow