QUẢ BÁO của một người sẽ đến khi nào? Chớ coi thường mà làm càn kẻo trả NGHIỆP nhiều đời vẫn không hết

Quả báo đến khi nào, không ai có câu trả lời cụ thể. Nhưng chắc chắn tất cả những việc ta làm đều sẽ tạo thành nhân quả khác nhau, làm việc xấu việc ác thì quả báo nhất định sẽ xuất hiện, chẳng qua là có người thì quả báo đến sớm hơn, còn có người thì quả báo đến sau mà thôi.

Oct 20, 2023 - 10:06
 0  97
QUẢ BÁO của một người sẽ đến khi nào? Chớ coi thường mà làm càn kẻo trả NGHIỆP nhiều đời vẫn không hết
Quả báo đến khi nào, không ai có câu trả lời cụ thể. Nhưng chắc chắn tất cả những việc ta làm đều sẽ tạo thành nhân quả khác nhau, làm việc xấu việc ác thì quả báo nhất định sẽ xuất hiện, chẳng qua là có người thì quả báo đến sớm hơn, còn có người thì quả báo đến sau mà thôi.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow