Làm nhà, dựng cửa thì nghe lời thầy phong thủy đến đâu là đủ?

Nhiều người răm rắp nghe theo lời thầy phong thủy nhưng càng bị rối vì không thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu đã đề ra so với thực tế.

Oct 20, 2023 - 09:53
 0  103
Làm nhà, dựng cửa thì nghe lời thầy phong thủy đến đâu là đủ?
Nhiều người răm rắp nghe theo lời thầy phong thủy nhưng càng bị rối vì không thể đáp ứng được tất cả những yêu cầu đã đề ra so với thực tế.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow