Văn khấn bán khoán con vào chùa

Lễ bán khoán là lễ cầu xin chư vị Phật Thánh nhận trẻ nhỏ làm con bán và phù hộ cho chúng được khỏe mạnh, thông minh đến tuổi trưởng thành.

Oct 20, 2023 - 09:37
 0  104
Văn khấn bán khoán con vào chùa
Lễ bán khoán là lễ cầu xin chư vị Phật Thánh nhận trẻ nhỏ làm con bán và phù hộ cho chúng được khỏe mạnh, thông minh đến tuổi trưởng thành.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow