"Nhận dạng" người thông minh giỏi giang, trí tuệ hơn người

Vầng trán cao, mắt sáng, mi thanh tú... là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở tướng người thông minh giỏi giang.

Oct 20, 2023 - 09:59
 0  100
"Nhận dạng" người thông minh giỏi giang, trí tuệ hơn người
Vầng trán cao, mắt sáng, mi thanh tú... là một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở tướng người thông minh giỏi giang.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow