Có VÂN MẮT PHẬT trên tay, cuộc đời an nhiên tự tại như thể được Đức Phật độ trì

Nếu sở hữu vân mắt Phật trên ngón tay cái, bạn thuộc tuýp người thông minh, nhạy bén, có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, cuộc sống an nhiên, tự tại.

Oct 20, 2023 - 10:02
 0  105
Có VÂN MẮT PHẬT trên tay, cuộc đời an nhiên tự tại như thể được Đức Phật độ trì
Nếu sở hữu vân mắt Phật trên ngón tay cái, bạn thuộc tuýp người thông minh, nhạy bén, có thể truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, cuộc sống an nhiên, tự tại.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow