Cảm động vì sự thấu hiểu qua lời Phật dạy về công ơn phụ nữ mang thai

Qua lời Phật dạy về công ơn phụ nữ mang thai ta càng thấu cảm hơn những nỗi đau, vất vả, khó nhọc mà người phụ nữ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và cả những hậu quả về sau từ những tổn thương ấy.

Oct 20, 2023 - 10:05
 0  84
Cảm động vì sự thấu hiểu qua lời Phật dạy về công ơn phụ nữ mang thai
Qua lời Phật dạy về công ơn phụ nữ mang thai ta càng thấu cảm hơn những nỗi đau, vất vả, khó nhọc mà người phụ nữ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và cả những hậu quả về sau từ những tổn thương ấy.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow