Nhân quả báo ứng: Con cái đến với cha mẹ là do 4 nghiệp duyên

Giáo lý nhà Phật có dạy, con người hội ngộ là do duyên nợ từ kiếp trước. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ cũng không phải ngoại lệ. Thông thường, con cái đến với cha mẹ trong kiếp này nhờ 4 nghiệp duyên.

Oct 20, 2023 - 10:06
 0  125
Nhân quả báo ứng: Con cái đến với cha mẹ là do 4 nghiệp duyên
Giáo lý nhà Phật có dạy, con người hội ngộ là do duyên nợ từ kiếp trước. Mối nhân duyên giữa con cái và cha mẹ cũng không phải ngoại lệ. Thông thường, con cái đến với cha mẹ trong kiếp này nhờ 4 nghiệp duyên.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow