Phật dạy: 4 kiểu người tự chuốc lấy phiền muộn và bế tắc, ngụp lặn trong khổ não - Hy vọng không có bạn!

Bốn kiểu người tự chuốc lấy phiền muộn theo lời Phật dạy dưới đây luôn tự rước lấy đau khổ vào người, khiến cả thân lẫn tâm đều mỏi mệt, không lúc nào được an yên thư thái. Cuộc sống vốn đơn giản nhưng họ lại luôn tự khiến mọi việc trở nên rắc rối. Xem ngay đó là những người như thế nào để không vô tình trở thành kiểu người đó.

Oct 20, 2023 - 10:05
 0  3
Phật dạy: 4 kiểu người tự chuốc lấy phiền muộn và bế tắc, ngụp lặn trong khổ não - Hy vọng không có bạn!
Bốn kiểu người tự chuốc lấy phiền muộn theo lời Phật dạy dưới đây luôn tự rước lấy đau khổ vào người, khiến cả thân lẫn tâm đều mỏi mệt, không lúc nào được an yên thư thái. Cuộc sống vốn đơn giản nhưng họ lại luôn tự khiến mọi việc trở nên rắc rối. Xem ngay đó là những người như thế nào để không vô tình trở thành kiểu người đó.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow