Lời Phật dạy về nhân quả nhất định phải hiểu mới áp dụng đúng

Những lời Phật dạy về nhân quả không chỉ là lý thuyết, đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ này, dù bạn tin hay không cũng nên sống hướng đạo để cuộc sống an yên.

Oct 20, 2023 - 10:06
 0  103
Lời Phật dạy về nhân quả nhất định phải hiểu mới áp dụng đúng
Những lời Phật dạy về nhân quả không chỉ là lý thuyết, đó là quy luật tự nhiên của vũ trụ này, dù bạn tin hay không cũng nên sống hướng đạo để cuộc sống an yên.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow