Văn khấn Lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)

Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Lịch ngày Tốt hướng dẫn cách sẵm lễ và Văn khấn cúng lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát - U Minh giáo c

Oct 20, 2023 - 09:33
 0  97
Văn khấn Lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát (U Minh giáo chủ)
Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh. Lịch ngày Tốt hướng dẫn cách sẵm lễ và Văn khấn cúng lễ Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát - U Minh giáo c

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow