Cung Điền Trạch và luận giải ý nghĩa của 14 chính tinh xuất hiện trong cung Điền Trạch

Cung Điền Trạch thể hiện phương diện nhà cửa, đất đai của đương số. Vậy 14 chính tinh tác động thế nào đến cung này? Thế nào là cung Điền Trạch đẹp? Hãy theo dõi trong bài viết sau.

Oct 19, 2023 - 09:28
 0  2
Cung Điền Trạch và luận giải ý nghĩa của 14 chính tinh xuất hiện trong cung Điền Trạch
Cung Điền Trạch thể hiện phương diện nhà cửa, đất đai của đương số. Vậy 14 chính tinh tác động thế nào đến cung này? Thế nào là cung Điền Trạch đẹp? Hãy theo dõi trong bài viết sau.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow