Văn khấn Tang Lễ, giỗ chạp

Văn khấn Lễ Thiết Linh - Văn khấn trong tang lễ

Lễ Thiết Linh là Lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị. Hướng dẫn cách k...

Văn khấn Lễ Chúc Thực (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Chúc Thực là lễ dâng cơm khi còn để linh cữu ở nhà. Lịch ngày TỐT hướng dẫn c...

Văn khấn Lễ Thành Phục (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Thành Phục là lễ lễ sau khi gia đình nhân thân mặc đồ tang, tề tựu quanh linh...

Văn khấn Lễ Thành Phần (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Thành Phần là lễ khi đắp xong mộ. Lịch ngày TỐT hướng dẫn cách cúng khấn lễ ...

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ Địa (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ cáo Long Thần Thổ Địa là lễ cúng Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt. Lịch ngày ...

Văn khấn Lễ Chầu Tổ (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Chầu Tổ là lễ sau khi làm lễ Hồi Linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết ...

Văn khấn Lễ Hồi Linh - Văn khấn trong tang lễ

Lễ Hồi Linh là lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về. Lịch ngày TỐT hướng dẫn cách ...

Văn khấn Lễ Tế Ngu (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Tế Ngu là lễ ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong. Lịch ngà...

Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc (Văn khấn trong tang...

Lễ Chung Thất là lễ 49 ngày. Lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày. Lịch ngày TỐT hướng dẫn...

Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (giỗ đầu, giỗ thứ hai)

Lễ Tiểu Tường là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó...

Văn khấn lễ rước linh vị vào chính điện và yết cáo Tiên Tổ

Trước khi rước linh vị về chính điện gia chủ phải làm lễ báo cáo tổ tiên. Lịch n...

Văn khấn Lễ Triệu lịch Điện Văn (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Triệu tịch Điện văn là lễ cúng cơm trong 100 ngày. Lịch ngày TỐT hướng dẫn c...

Văn khấn Lễ Đàm Tế (Tức là lễ hết tang Trừ phục)

Lễ Đàm Tế tức là lễ hết tang Trừ phục. Lịch ngày Tốt hướng dẫn cách cúng bái, vă...

Văn khấn Lễ Đại Tường (Giỗ Hết)

Ngày giỗ Hết hay còn gọi là ngày “Đại Tường”, tức là ngày Giỗ vào 2 năm 3 tháng ...

Văn khấn Lễ Cải Cát (Sang tiểu, sửa mộ, dời mộ)

Lễ Cải Cát là lễ sang Tiểu, sửa mộ, dời mộ. Lịch ngày Tốt hướng dẫn cách cúng bá...

Văn khấn Lễ Cát Kỵ (Giỗ Thường) - Cúng Gia Tiên

Lễ Cát Kỵ là lễ giống thường, là ngày giỗ của người quá cố kể từ năm thứ ba trở ...