Văn khấn Dâng sao giải hạn

Văn khấn cúng sao giải hạn sao Mộc Đức

Lễ cúng dâng sao Mộc Đức tiến hành vào ngày 25 hàng tháng, thắp 20 ngọn nến xếp....

Văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Dương

Cúng sao giải hạn - Bài văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Dương đầu năm đầy đủ...

Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Lễ cúng dâng sao Vân Hán vào ngày 29 hàng tháng, thắp 15 ngọn nến. Theo quan niệ...

Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch là một trong những hung tinh. Nếu người nào trong năm có sao Thái ...

Văn khấn giải hạn sao Thổ Tú

Cách sắm lễ và văn khấn cúng sao Thổ Tú, cúng sao giải hạn đúng chuẩn theo phong...

Văn khấn cúng giải hạn sao La Hầu

Cách sắm lễ, thủ tục và văn khấn cúng giải hạn sao La Hầu đúng cách nhất, mời bạ...

Văn khấn cúng sao giải hạn sao Thái Âm

Bài văn khấn cúng sao Thái Âm đúng chuẩn theo phong tục cổ truyền Việt Nam. Xem ...

Văn khấn giải hạn sao Thủy Diệu hàng tháng hàng năm

Lễ cúng dâng sao Thuỷ Diệu vào ngày 21 hàng tháng, thắp 7 ngọn nến, bài vị màu đ...

Văn khấn giải hạn Sao Kế Đô

Kế Đô là một trong 9 ngôi sao chiếu mệnh con người. Đây được coi là một hung tin...