Phật dạy điều gì được xem là khó làm được mang lại lợi ích cho nhiều thế hệ sau

Không phải ai cũng biết Phật dạy điều gì được xem là khó, Ngài hiểu và thấu cảm những bản chất đơn sơ của con người sinh ra vướng mắc ở trong tâm cần thời gian và nỗ lực mới có thể hóa giải.

Oct 20, 2023 - 10:05
 0  41
Phật dạy điều gì được xem là khó làm được mang lại lợi ích cho nhiều thế hệ sau
Không phải ai cũng biết Phật dạy điều gì được xem là khó, Ngài hiểu và thấu cảm những bản chất đơn sơ của con người sinh ra vướng mắc ở trong tâm cần thời gian và nỗ lực mới có thể hóa giải.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow