Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch

Sao Thái Bạch là một trong những hung tinh. Nếu người nào trong năm có sao Thái Bạch chiếu mệnh thì dễ có tiểu nhân quấy phá, hao tốn tiền của, vì thế mà hàng năm nhiều người đã làm lễ cúng sao giải h

Oct 20, 2023 - 09:35
 0  35
Văn khấn giải hạn sao Thái Bạch
Sao Thái Bạch là một trong những hung tinh. Nếu người nào trong năm có sao Thái Bạch chiếu mệnh thì dễ có tiểu nhân quấy phá, hao tốn tiền của, vì thế mà hàng năm nhiều người đã làm lễ cúng sao giải h

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow