Luận những tướng người sớm giác ngộ, có cơ duyên chốn cửa chùa

Luận tướng người có duyên chốn cửa chùa để biết ai là người dễ đi theo con đường xuất gia, theo Phật giác ngộ, sửa đổi bản thân, tu thân tích đức.

Oct 20, 2023 - 09:59
 0  20
Luận những tướng người sớm giác ngộ, có cơ duyên chốn cửa chùa
Luận tướng người có duyên chốn cửa chùa để biết ai là người dễ đi theo con đường xuất gia, theo Phật giác ngộ, sửa đổi bản thân, tu thân tích đức.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow