Tử vi

Văn khấn nghi lễ cầu tự, cầu con trai con gái cực kỳ li...

Cầu con cái, cầu có con là điều mà các cặp vợ chồng hiếm muộn hoặc muốn có thêm ...

Văn khấn giải trừ bệnh tật

Con người sinh ra trong cõi này không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật. Để giải t...

Văn khấn cúng đầy tháng, cúng mụ

Lễ cúng đầy tháng cho bé con trai, con gái tròn 30 ngày tuổi là hình thức tín ng...

Văn khấn bán khoán con vào chùa

Lễ bán khoán là lễ cầu xin chư vị Phật Thánh nhận trẻ nhỏ làm con bán và phù hộ ...

Văn khấn Yết cáo Gia Thần, Gia tiên khi cưới gả

Nay dựng vợ gả chồng, đọc văn khấn gia tiên ngày cưới chính là cách thông báo vớ...

Văn khấn cúng lễ Thượng Thọ

Theo phong tục xưa nhà nào có ông, bà, cha, mẹ thọ từ 70 tuổi trở lên đều làm lễ...

Văn khấn Lễ Thiết Linh - Văn khấn trong tang lễ

Lễ Thiết Linh là Lễ sau khi lập xong bàn thờ tang, đặt linh vị. Hướng dẫn cách k...

Văn khấn Lễ Thành Phục (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Thành Phục là lễ lễ sau khi gia đình nhân thân mặc đồ tang, tề tựu quanh linh...

Văn khấn Lễ Chúc Thực (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Chúc Thực là lễ dâng cơm khi còn để linh cữu ở nhà. Lịch ngày TỐT hướng dẫn c...

Văn khấn Lễ cáo Long Thần Thổ Địa (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ cáo Long Thần Thổ Địa là lễ cúng Thần Thổ Địa trước khi đào huyệt. Lịch ngày ...

Văn khấn Lễ Thành Phần (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Thành Phần là lễ khi đắp xong mộ. Lịch ngày TỐT hướng dẫn cách cúng khấn lễ ...

Văn khấn Lễ Chầu Tổ (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Chầu Tổ là lễ sau khi làm lễ Hồi Linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết ...

Văn khấn Lễ Hồi Linh - Văn khấn trong tang lễ

Lễ Hồi Linh là lễ rước ảnh hoặc linh vị từ mộ về. Lịch ngày TỐT hướng dẫn cách ...

Văn khấn Lễ Chung Thất và Tốt Khốc (Văn khấn trong tang...

Lễ Chung Thất là lễ 49 ngày. Lễ Tốt Khốc là lễ 100 ngày. Lịch ngày TỐT hướng dẫn...

Văn khấn Lễ Tế Ngu (Văn khấn trong tang lễ)

Lễ Tế Ngu là lễ ba ngày sau khi mất hoặc ba ngày sau khi chôn cất xong. Lịch ngà...

Văn khấn Lễ Tiểu Tường, Đại Tường (giỗ đầu, giỗ thứ hai)

Lễ Tiểu Tường là ngày giỗ (kỵ giỗ) đầu tiên sau đúng một năm ngày mất của ai đó...