3 kiểu người trên đời được Phật Bồ Tát quý nhất, luôn phổ độ chở che, hy vọng có bạn trong đó!

Đức Phật dạy rằng, trên đời có 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, làm gì cũng may mắn hơn người nhờ có sự che chở độ trì của Bồ Tát. Hy vọng bạn cũng sẽ là một trong số những người như vậy.

Oct 20, 2023 - 10:05
 0  20
3 kiểu người trên đời được Phật Bồ Tát quý nhất, luôn phổ độ chở che, hy vọng có bạn trong đó!
Đức Phật dạy rằng, trên đời có 3 kiểu người được Phật Bồ Tát quý nhất, làm gì cũng may mắn hơn người nhờ có sự che chở độ trì của Bồ Tát. Hy vọng bạn cũng sẽ là một trong số những người như vậy.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow