Lời Phật dạy: Gặp một người là tăng thêm một nhân duyên

Giữa người với người luôn tồn tại một mối nhân duyên từ kiếp trước, vì vậy, trong cuộc sống này, khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có nguyên do.

Oct 20, 2023 - 10:05
 0  100
Lời Phật dạy: Gặp một người là tăng thêm một nhân duyên
Giữa người với người luôn tồn tại một mối nhân duyên từ kiếp trước, vì vậy, trong cuộc sống này, khi ta gặp và yêu thương một ai đó đều có nguyên do.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow